กระบอกดินปืน

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300182/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดเขาสัตว์ 9 x 32 x 7 ไม่ระบุหน่วยวัด

ลักษณะทางกายภาพมีลักษณะโค้งงอ ปลายด้านหนึ่งแหลม ส่วนอีกด้านกลมมนสามารถเปิด-ปิดได้ มีการแกะสลักบนฝาเปิด-ปิดและปลายแหลมของกระบอกดินปืน ปลายด้านแหลม มีการมัดห้อยเชือก

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานใช้ในการบรรจุกระสุนดินปืน

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุเขาสัตว์

สีน้ำตาล

งานทั่วไปอื่นๆ

งานศิลปะงานแกะสลัก

ภาพประกอบ