เครื่องมือโลหะ

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300181/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดอื่นๆ 9 x 20 x 1 เซนติเมตร

ลักษณะทางกายภาพมีลักษณะรูปร่างคล้ายระฆังคว่ำ แล้วมีโลหะเรียวยาวขึ้นมาเป็นแท่ง บริเวณด้านบนระฆังคว่ำ

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานคาดว่าน่าเป็นเครื่องช่างใช้การในทำงาน

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุโลหะ

สีสีสนิม

งานทั่วไปในบ้าน, อื่นๆ, ในงานช่างฝืมือ

ภาพประกอบ