เครื่องมือโลหะ

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300180/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดอื่นๆ 2 x 10 x 5 เซนติเมตร

ลักษณะทางกายภาพเป็นเครื่องมือโลหะ ปลายด้านหนึ่งจะมีขนาดกว้างและใหญ่อีกด้าน ส่วนอีกด้านหนึ่งคาดว่าเคยเป็นปลายแหลม ปัจจุบันสนิมกินจนผุกร่อน

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานน่าจะเป็นเครื่องมือแกะสลักลาย

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุโลหะ

สีสีสนิม

งานทั่วไปในบ้าน, อื่นๆ, ในงานช่างฝืมือ

ภาพประกอบ