ปลายหอกโลหะ

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300178/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดอื่นๆ 5 x 43 x 1 ไม่ระบุหน่วยวัด

ลักษณะทางกายภาพปลายหอก มีลักษณะเป็น โลหะแหลมยาว ตัวปลายหอก จะกว้างออกด้านข้างเล็กน้อย แล้วจะค่อย ๆ แหลมไปจนถึงยอด ด้านปลายหอก เรียว แหลม ไว้เสียมกับตัวด้ามถือหอก

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานใช้ในการต่อสู้ ล่าสัตว์

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุโลหะ

สีสีสนิม

งานทั่วไปอื่นๆ

อาวุธหอก

ภาพประกอบ