ปลายหอกเหล็ก

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300177/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดอื่นๆ 4 x 43 x 2 ไม่ระบุหน่วยวัด

ลักษณะทางกายภาพเป็นปลายหอกโลหะ ขึ้นสนิม ปลายหอกโลหะและด้านข้างของปลายหอก เริ่ม ผุกร่อน

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานใช้ในการต่อสู้ ล่าสัตว์

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุโลหะ

สีสีสนิม

งานทั่วไปอื่นๆ

อาวุธหอก

ภาพประกอบ