เศษหม้อดินเผาลายคาบเชือก

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300176/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดหม้อ, กระทะ 2 x 3 เซนติเมตร

ลักษณะทางกายภาพเป็นเศาหม้อดินเผาลายคาบเชือก

ลักษณะพิเศษเป็นของมนุษย์ยุคสำริด

รายละเอียดการใช้งานเป็นเศษชิ้นส่วนหม้อดินเผาลายคาบเชือกใช้ในการทำอาหาร

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุดินเผา

สีอิฐ

งานทั่วไปในวัด, ในบ้าน, อื่นๆ

ภาพประกอบ