เศษหม้อดินเผาลายขูด

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300175/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดหม้อ, กระทะ 4 x 2 x 3 เซนติเมตร

ลักษณะทางกายภาพเศษหม้อดินเผาลายขูด

ลักษณะพิเศษเป็นของมนุษย์ยุคสำริด

รายละเอียดการใช้งานเป็นเศษหม้อดินเผาลายขูดที่ใช้ในการทำอาหาร

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุดินเผา

สีอิฐ

งานทั่วไปในวัด, ในบ้าน, อื่นๆ

ภาพประกอบ