เศษหม้อดินเผาผิวขัดมัน

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300174/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดหม้อ, กระทะ 4 x 1 x 5 เซนติเมตร

ลักษณะทางกายภาพเป็นเศษชิ้นส่วนหม้อผิวขัดมัน

ลักษณะพิเศษเป็นของมนุษย์ยุคสำริด

รายละเอียดการใช้งานเป็นเศษหม้อ ที่ใช้ในการทำอาหาร

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุดินเผา

สีอิฐ

งานทั่วไปในวัด, ในบ้าน

งานศิลปะงานปั้น

ภาพประกอบ