แวร์

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300173/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดอื่นๆ 3 x 30 x 2 เซนติเมตร

ลักษณะทางกายภาพมีลักษณะเป็นทรงวงกลมแบน ตรงกลางมีรูเล็ก ใช้ใส่กับกระสวยทอผ้า

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานใช้ใส่กับกระสวยทอผ้า ให้ลื่นไหนไปมาได้ง่าย

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุหิน

สีอิฐ

งานทั่วไปในบ้าน

ภาพประกอบ