ตะขอ

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300172/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดอื่นๆ 6 x 14 x 2 ไม่ระบุหน่วยวัด

ลักษณะทางกายภาพมีลักษณะเป็นตะขอ ส่วนบนเป็นวงกลมมน ตรงกลางเป็นรูกลวงใหญ่ แล้วมีเหล็กยื่นลงมาแล้วโค้งงอขึ้น บริเวณส่วนล่าง ส่วนของปลายตะขอเป็นรูปเทพารักษ์

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานใช้ในการชั่งของ ยกของ หรือวางห้อยสิ่งเช่น โคมไฟ เป็นต้น

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุโลหะ

สีเขียว, สีสนิม

งานทั่วไปในงานช่างฝืมือ, ในบ้าน

ภาพประกอบ