ลูกปัด+กระดูก

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300171/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดอื่นๆ 8 เซนติเมตร

ลักษณะทางกายภาพมีลักษณะเป็นแท่งยาว 5 แท่ง และ เป็นเม็ด 5 เม็ด

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานใช้สวมใส่ประดับร่างกายให้สวยงาม

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุอื่นๆ, หิน

สีขาว

เครื่องประดับหญิง

ภาพประกอบ