ลูกปัด

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300170/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดอื่นๆ 1 x 1 x 1 เซนติเมตร

ลักษณะทางกายภาพมีลักษณะคล้ายทรงกระบอก คล้ายทุนตกปลา เป็นเม็ด ๆ ตรงกลางส่วนบนของลูกปัดมีรูวงกลมเอาไว้ร้อยเชือกไว้ ทำเครื่องประดับ

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานใช้สวมใส่ประดับร่างกายให้สวยงาม

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุหิน

สีเทา, ดำ, ขาว

เครื่องประดับหญิง

ภาพประกอบ