ต่างหู

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300169/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดอื่นๆ 3 x 3 x 1 ไม่ระบุหน่วยวัด

ลักษณะทางกายภาพมีลักษณะเป็นแก้วโค้ง แบนเรียบ วนเข้ามากันคล้ายวงกลม เกือบชิดติดกันและมีขนาดเล็กไว้ใส่กับหู

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานใช้สวมใส่ประดับร่างกายให้สวยงาม

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุแก้ว

สีขาว

เครื่องประดับหญิง, อื่นๆ

ภาพประกอบ