กำไลแก้ว

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300167/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดอื่นๆ 6 x 6 x 1 ไม่ระบุหน่วยวัด

ลักษณะทางกายภาพมีลักษณะเป็นแก้วโค้ง แบนเรียบ วนเข้ามากันคล้ายวงกลม แต่ไม่ชิดติดกัน จะเว้นห่างเล็กน้อย

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานใช้สวมใส่ประดับร่างกายให้สวยงาม

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุแก้ว

สีขาว

เครื่องประดับหญิง, แขน

ภาพประกอบ