ลูกปัดร้อยเชือก

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300164/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดอื่นๆ 1 x 1 x 1 เซนติเมตร

ลักษณะทางกายภาพเป็นลูกปัดขนาดเล็ก ทรงกลม มีขนาดประมาณ 0.5 เซนติเมตร ร้อยใส่เชื่อก

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานใช้สวมใส่ประดับร่างกายให้สวยงาม

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุหิน

สีแดง, ฟ้า, เหลือง

เครื่องประดับหญิง

ภาพประกอบ