กำไลหินอ่อน

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300163/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดอื่นๆ 11 x 11 x 1 ไม่ระบุหน่วยวัด

ลักษณะทางกายภาพมีลักษณะเป็นทรงวงกลม แบนเรียบ ตรงกลางเป็นรูวงกลม ไว้ให้แขนสอดสวมใส่ ชำรุด มีรอยร้าวบนกำไลหินอ่อน

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานใช้สวมใส่ประดับร่างกายให้สวยงาม

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุหิน

สีขาว

เครื่องประดับหญิง, แขน

ภาพประกอบ