แหวน

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300161/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดอื่นๆ 2 x 2 x 1 เซนติเมตร

ลักษณะทางกายภาพแหวนมีลักษณะเป็ยทรงวงกลมมีลวดลายเถาวัลย์ ไขว้ไปมา

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานใช้สวมใส่ประดับร่างกายให้สวยงาม

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุสำริด

สีเขียว

เครื่องประดับหญิง, นิ้ว, ชาย

ภาพประกอบ