ชิ้นส่วนเครื่องประดับ

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300159/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดอื่นๆ 6 x 5 x 1 ไม่ระบุหน่วยวัด

ลักษณะทางกายภาพเป็นชิ้นส่วนเครื่องประดกับ มีลักษณะเป็นท่อน ๆ ด้านข้างมีห่วงยื่นออกมา คล้องกับกระดิ่งเล็ก

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานใช้สวมใส่ประดับร่างกายให้สวยงาม

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุสำริด

สีเขียว

เครื่องประดับหญิง

ภาพประกอบ