กำไลสำริด

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300158/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดอื่นๆ 6 x 6 x 11 ไม่ระบุหน่วยวัด

ลักษณะทางกายภาพมีลักษณะเป็นทรงกระบอก สามารถปรับขนาดโดยมีรอบผ่าแยกจากกัน มีลวดลายลายเส้นนูน ประดับ หัวและท้ายของกำไล บนตัวกำไลเป็นลายเส้น ชำรุด บริเวณขอบ ๆ ของกำไลฉีกขาด

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานใช้สวมใส่ประดับร่างกายให้สวยงาม

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุสำริด

สีเขียว

เครื่องประดับหญิง, แขน

ภาพประกอบ