กำไลสำริด

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300156/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดอื่นๆ 6 x 6 x 3 เซนติเมตร

ลักษณะทางกายภาพมีลักษณะเป็นวงกลม รอบๆกำไลมีลวดลายเส้น และขดก้นหอย ตรงกลางของลายเส้นมี ขดก้นหอย4ขดติดกัน ทั้ง 2 ด้าน

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งาน ใช้สวมใส่ประดับร่างกายให้สวยงาม

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุสำริด

สีเขียว

เครื่องประดับหญิง, แขน

ภาพประกอบ