กำไลสำริด

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300153/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดอื่นๆ 9 x 9 x 2 ไม่ระบุหน่วยวัด

ลักษณะทางกายภาพกำไลมีลักษณะทรงกลมใส่กับข้อแขน รอบ ๆ กำไลมีห่วงยื่นออก แล้วร้อยเข้ากับกระดิ่ง ชำรุด กระดิ่งหายไปบางส่วน แตกหักชำรุด

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานใช้สวมใส่ประดับร่างกายให้สวยงาม

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุอื่นๆ

สีเขียว

เครื่องประดับหญิง, แขน

ภาพประกอบ