กาน้ำชา

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0100297/2551/ชม

สถานที่จัดเก็บวัดเกตุการาม เชียงใหม่

ประเภท/ขนาดอื่นๆ 3 x 4 x 3 ไม่ระบุหน่วยวัด

ลักษณะทางกายภาพกาน้ำชาดินเผาทรงกลมมีฝาปิด หูห้ิวเป็นรูปวงแหวนกลม

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานใช้ใส่น้ำชา

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุเครื่องปั้นดินเผา

สีน้ำตาล

งานทั่วไปในบ้าน

ภาพประกอบ