กำไลสำริด

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300151/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดอื่นๆ 11 x 11 x 3 ไม่ระบุหน่วยวัด

ลักษณะทางกายภาพมีลักษณะเป็นวงกลมรอบ ๆ มีห่วงร้อยด้วยกระดิ่งเล็กๆ ชำรุด กระดิ่งบางลูกขาดหายไป

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานใช้สวมใส่ประดับร่างกายให้สวยงาม

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุอื่นๆ

สีเขียว

เครื่องประดับหญิง, แขน

ภาพประกอบ