ตะเกียงก๊าดก้อน

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300150/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดอื่นๆ 8 x 17 x 43 ไม่ระบุหน่วยวัด

ลักษณะทางกายภาพเป็นกระป๋องทรงกระบอก 2 กระป๋องเชื่อมติดกัน และมีลวดดัดเชื่อมกระป๋องไปยังจานไฟ มสก็อตเทปพันโลหะที่ขดงอที่เชื่อมไปยังจานไฟ ชำรุด หอกไฟเสียบแตกักหายไป

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานใช้ในการจุดให้เกิดแสงสว่าง เวลากลางคืน

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุโลหะ

สีน้ำตาล

งานทั่วไปในบ้าน, ในวัด

ภาพประกอบ