ฮอกควาย

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300149/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดอื่นๆ 8 x 2 x 8 เซนติเมตร

ลักษณะทางกายภาพมีลักษณะเป็นทรงกระบอกข้างใต้ด้านในกลวง ตรงกลางทรงกระบอกเจาะเป็นรูปวงกลม แล้วเป็นเส้นตรงลงมาถึงส่วนล่างของไม้ ตรงกันทั้งสองด้าน ด้านข้างทั้งสองส่วนบนมีเหล็กคล้องทะลุผ่านรูตรงกลาง และมีไม้คล้องห้อยอยู่ทั้งสองด้าน เพื่อให้กระทบไม้ตรงกลางให้เกิดเสียง

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานสวมคอกระบือ เพื่อที่จะได้ทราบตำแหน่งของกระบือ

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุไม้

สีน้ำตาล

งานทั่วไปอื่นๆ

งานศิลปะงานแกะสลัก

ภาพประกอบ