ฮอกควาย

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300145/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดอื่นๆ 22 x 7 x 12 เซนติเมตร

ลักษณะทางกายภาพมีลักษณะเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ด้านใต้ข้างในกลวง มีไม้ 2 ชิ้นห้อยอยู่ โดยมัดยึดติดกับส่วนบนของไม้ด้านนอก ด้านบนจะมีไม้ที่ยื่นออกด้านข้างในแนวนอน เอาไว้ร้อยเชือก

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานไว้สวมคอกระบือ เพื่อที่จะได้ทราบตำแหน่งของกระบือ

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุไม้

สีน้ำตาล

งานทั่วไปอื่นๆ

งานศิลปะงานแกะสลัก

ภาพประกอบ