โคมไฟแขวน

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300144/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดอื่นๆ 17 x 17 x 90 เซนติเมตร

ลักษณะทางกายภาพตรงกลางเป็นทรงกลมแปดเหลี่ยม มีคอก่อนถึงส่วนบนและส่วนล่างเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่ด้าน ส่วนบนเป็นทรงแปดเหลี่ยมและมีสามเหลี่ยมตั้งขึ้นทั้งแปดด้าน ด้านล่าง เป็นครึ่งวงกลมแปดเหลี่ยม และมีหางกระดาษยาวลงมาทั้ง แปดด้าน ชำรุด หางกระดาษฉีกขาดบางส่วน ตัวโคมขาดเล็กน้อย

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานใช้ประดับบ้านเรือน จุดเป็นแสงไฟบอกทาง และใช้ในการประดับเทศกาลต่าง ๆ ให้เกิดสีสีนสวยงาม

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุกระดาษ, ไม้

สีขาว

งานทั่วไปในบ้าน, ในวัด

ภาพประกอบ