โคมไฟแขวน

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300143/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดอื่นๆ 29 x 29 x 127 เซนติเมตร

ลักษณะทางกายภาพมีลักษณะเป็นทรงแปดเหลี่ยม แปะรอบ ๆ ด้วยกระดาษสี ด้านบนแปดเหลี่ยม เป็นทรงสามเหลี่ยมตั้งขึ้นสี่ด้าน ด้านล่างทรงแปดเหลี่ยมเป็นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส 4 ด้าน มีหางกระดาษยาวลงมาเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานใช้ประดับบ้านเรือน จุดเป็นแสงไฟบอกทาง และใช้ในการประดับเทศกาลต่าง ๆ ให้เกิดสีสีนสวยงาม

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุกระดาษ, ไม้

สีแดง

งานทั่วไปในบ้าน, ในวัด

ภาพประกอบ