โคมไฟแขวน

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300142/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดอื่นๆ 28 x 28 x 118 เซนติเมตร

ลักษณะทางกายภาพมีลักษณะเป็นทรงกลมแปดเหลี่ยม แปะด้วยกระดาษรอบ ๆ สีน้ำเงินและสีทอง จะเป็นทรงแปดเหลี่ยมต่อกัน 3 ส่วนยาวลงมา ส่วนล่างสุดเป็นครึ่งวงกลมแล้วโค้งงอขึ้นเล็กน้อยให้เหมือนกลีบดอกบัว ส่วนต่อจากส่วนล่าง จะเป็นหางกระดาษยาวลงมาข้างล่าง ชำรุด หางกระดาษฉีกขาด

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานใช้ประดับบ้านเรือน จุดเป็นแสงไฟบอกทาง และใช้ในการประดับเทศกาลต่าง ๆ ให้เกิดสีสีนสวยงาม

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุกระดาษ, ไม้

สีขาว

งานทั่วไปในบ้าน, ในวัด

ภาพประกอบ