ฆ้องวง

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300141/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดอื่นๆ 127 x 125 x 20 ไม่ระบุหน่วยวัด

ลักษณะทางกายภาพมีลักษณะเป็นวงกลมตรงกลางเป็นช่องวงกลมให้คนสามารถเข้าไปนั่งได้ รอบ ๆ คนนั่งเป็นไม้เชื่อมต่อกันเป็นวงกลม ด้วนบนมีฆ้องร้อยด้วยเชือกขึงให้ตึงกับไม้ ซึ่งจะแบ่งเป็นช่อง ๆ ด้านข้างซ้ายมือของคนตี เป็นทางออก ชำรุด ฆ้องหายไปชิ้นหนึ่งและไม้ที่ใช้ในการตีหายไป

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานเป็นอุปกรณ์ตีให้เกิดเสียง เป็นจังหวะในวงดนตรี และใช้ในการประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุโลหะ, ไม้

สีแดง, ดำ

พิธีกรรมในบ้าน

งานทั่วไปในวัด, ในบ้าน

เครื่องดนตรีฆ้อง

ภาพประกอบ