กลองยาว

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300140/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดอื่นๆ 34 x 34 x 116 ไม่ระบุหน่วยวัด

ลักษณะทางกายภาพมีฐานกว้างวงกลม บริเวณคอกลองค่อยๆ แคบลงเป็นแนวตั้ง รองรับกลองส่วนบน บริเวณคอและกลองเป็นส่วนเดียวกัน ส่วนบนกลองหุ้มด้วยหนังวัว ขึงให้ตึงด้วยหวายไปมา เพื่อให้หนังกลองตึง

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานเป็นอุปกรณ์ตีให้เกิดเสียง เป็นจังหวะในวงดนตรี และใช้ในการประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุหนังสัตว์, ไม้

สีเนื้อไม้, น้ำตาล

พิธีกรรมในวัด, ในบ้าน

งานทั่วไปในวัด, ในบ้าน

ภาพประกอบ