กลอง

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300139/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดอื่นๆ 69 x 47 x 72 ไม่ระบุหน่วยวัด

ลักษณะทางกายภาพมีฐานไม้สีแดง 2 แผ่ตั้งเชื่อมยึดติดกับไม้แนวนอน รองรับกลองที่ตั้งไว้ในแนวนอน หัวและท้าย ขึงด้วยหนังวัว ร้อยยึดติดกับเหล็กเข้าหาด้วยกัน มีที่จับด้านบนของกลอง

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานใช้ในการเล่นในวงดนตรี และพิธีกรรมต่าง ๆ

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุหนังสัตว์, ไม้

สีเนื้อไม้

พิธีกรรมในวัด, ในบ้าน

งานทั่วไปในวัด, ในบ้าน

เครื่องดนตรีกลอง

ภาพประกอบ