กลอง

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300138/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดอื่นๆ 22 x 22 x 42 ไม่ระบุหน่วยวัด

ลักษณะทางกายภาพกลองมีลักษณะทรงกระบอกยาว หัวและท้าย หุ้มปิดด้วยหนังวัว ร้อยเชือก หนังวัว ไปมาระหว่างหัวกับท้ายให้ยึดติดกัน

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานใช้ในการเล่นในวงดนตรี และพิธีกรรมต่าง ๆ

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุไม้, หนังสัตว์

สีน้ำตาล

พิธีกรรมในบ้าน

งานทั่วไปในวัด, ในบ้าน

เครื่องดนตรีกลอง

ภาพประกอบ