ระนาด

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300137/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดอื่นๆ 101 x 41 x 27 เซนติเมตร

ลักษณะทางกายภาพมีลักษณะฐานรองเล็กรองรับตัวของระนาดที่มีลักษณะคล้ายเรือยาว เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวโค้งงอขึ้นเล็กน้อย ด้านบนตัวระนาดมีแผ่นไม้ระนาดวางเรียงเชื่อมติดกันด้วยเชือกและมีไม้ตีระนาดวางบนแผ่นไม้ระนาด ชำรุด ไม้ระนาดมีไม้เดียวและแผ่นไม้ระนาดหายไปบางแผ่น

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานใช้ในการเล่นในวงดนตรี และพิธีกรรมต่าง ๆ

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุไม้

สีน้ำตาล

พิธีกรรมในบ้าน, ในวัด

งานทั่วไปในบ้าน

เครื่องดนตรีระนาด

ภาพประกอบ