ฆ้อง

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300136/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดอื่นๆ 33 x 4 x 33 ไม่ระบุหน่วยวัด

ลักษณะทางกายภาพมีลักษณธเป็นวงกลมใหญ่ ตรงกลางเป็นวงกลมนูนขึ้น รอบ ๆ วงกลมมีการวาดลวดลายดอกไม้ ทั้ง 4 ด้าน ด้านหลังฆ้องกลวง

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานใช้ในวงดนตรี และพิธีกรรมต่าง ๆ

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุโลหะ

สีน้ำตาล, ทองแดง

พิธีกรรมในวัด, ในบ้าน

งานทั่วไปในวัด, ในบ้าน

ภาพประกอบ