ระฆัง

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300135/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดอื่นๆ 20 x 1 x 12 เซนติเมตร

ลักษณะทางกายภาพม๊ลักษณะเป็นแผ่นหนารูประฆังคว่ำ บริเวณด้านล่างระฆังคว่ำแบนออกข้างแล้วโค้งงอขึ้นเล็กน้อย บริเวณด้านบนมีรูปให้เชือกคล้อง ชำรุดบริเวณด้านล่างเป็นรอบแตกของโลหะ

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานใช้ในการตีบอกว่าพระสงฆืกำลังมา เวลาไปบิณบาตร

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุโลหะ

สีทองแดง

พิธีกรรมในบ้าน, ในวัด

งานทั่วไปในบ้าน, ในวัด

ภาพประกอบ