ระฆัง

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300133/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดอื่นๆ 16 x 1 x 16 เซนติเมตร

ลักษณะทางกายภาพมีลักษณะเป็นแผ่นหนา รูประฆังคว่ำ บริเวรณด้านล่างมีลักษณะแบนออกแล้วโค้งงอขึ้นเล็กน้อย บริเวณด้านบนมีรู ร้อยเชือก

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานใช้ตีบอกเวลาพระสงฆ์ไปบิณฑบาตรว่า พระสงฆ์กำลังมา

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุโลหะ

สีทองแดง

พิธีกรรมในบ้าน, ในวัด

งานทั่วไปในบ้าน, ในวัด

ภาพประกอบ