ฆ้อง

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300132/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดอื่นๆ 15 x 4 x 15 ไม่ระบุหน่วยวัด

ลักษณะทางกายภาพมีลักษณะเป็นวงกลมสีดำ ด้านหลังกลวง ตรงกลางเป็นโลหะนูนขึ้นมารอบ วงกลมที่นูน เป็นรอยบุ๋ม 6 แฉกมีการลงปิดทองตามแฉกต่าง ๆ

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางบ้าน และวัด กระทบเพื่อให้เกิดเสียงกังวาลเป็นมงคล

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุโลหะ

สีทอง, ดำ

พิธีกรรมในวัด, ในบ้าน

งานทั่วไปในวัด, ในบ้าน

ภาพประกอบ