กระดิ่งคล้องคอกระบือ

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300131/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดอื่นๆ 4 x 4 x 5 ไม่ระบุหน่วยวัด

ลักษณะทางกายภาพมีลักษณะเป็นระฆังคว่ำด้านบนระฆังมีลายเส้น ด้านในกระดิ่งมีเหล็กแท่งห้อยติดกับกระดิ่ง ชำรุด บริเวณด้านบนที่ห้อย โค้งงอและหักชำรุด

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานใช้คล้องคอกระบือ เพื่อสามารถจะได้ทราบทิศทางของกระบือ

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุโลหะ

สีเขียว

งานทั่วไปอื่นๆ

ภาพประกอบ