ฆ้อง

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300130/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดอื่นๆ 19 x 3 x 19 ไม่ระบุหน่วยวัด

ลักษณะทางกายภาพมีลักษณะเป็นวงกลมสีดำ ด้านหลังกลวง ตรงกลางเป็นโลหะนูนขึ้นมารอบ วงกลมที่นูน เป็นรอยบุ๋ม 6 แฉกมีการลงปิดทองตามแฉกต่าง ๆ ชำรุด บริเวณด้านล่างของฆ้อง เป็นรอยผุ

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางบ้าน และวัด กระทบเพื่อให้เกิดเสียงกังวาลเป็นมงคล

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุโลหะ

สีน้ำตาล, ดำ

พิธีกรรมในวัด, ในบ้าน

งานทั่วไปในวัด

ภาพประกอบ