กระดิ่งคล้องคอกระบือ

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300129/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดอื่นๆ 5 x 5 x 6 ไม่ระบุหน่วยวัด

ลักษณะทางกายภาพมีลักษณะเหมือนแก้วคว่ำหัว หรือ ระฆังคว่ำ ชำรุด เหล็กแท่งภายในกระดิ่งหายไป

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานใช้คล้องคอกระบือ เพื่อสามารถจะได้ทราบทิศทางของกระบือ

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุโลหะ

สีน้ำตาล

งานทั่วไปอื่นๆ

ภาพประกอบ