แซะ

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300127/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดอื่นๆ 47 x 14 x 108 เซนติเมตร

ลักษณะทางกายภาพมีด้ามจับเป็นไม้ยาวบริเวณ ปลายด้ามจับเป็นไม้ไผ่สานเป็นสามเหลี่ยมคว่ำ ถักเป็นช่องเล็กถี่ๆ ยึดติดกับปลายด้ามจับ

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานใช้ในการจับปลา

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุไม้

สีน้ำตาล

งานทั่วไปในบ้าน

ภาพประกอบ