ซิ่ว

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300126/2551/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดอื่นๆ 32 x 15 ไม่ระบุหน่วยวัด

ลักษณะทางกายภาพตัวซิ่วมีลักษณะโค้งงอเป็นตัว U คว่ำ หรือระฆังคว่ำ แล้วมีเหล็กยื่นตรงออกไป มีข้อต่อไว้สวมใส่กับอุปกรณ์เสริม มีด้ามจับเป็นไม้

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานใช้ในการเจาะรู

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุโลหะ

สีน้ำตาล

งานทั่วไปในงานช่างฝืมือ

ภาพประกอบ