หัวเสียม

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300125/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดอื่นๆ 5 x 12 เซนติเมตร

ลักษณะทางกายภาพปลายของหัวเสียมมีลักษณะโค้งมนกลม ด้านหลังเสียมเป็นขดวงกลม เกือบติดกัน ไว้ใส่กับไม้ที่ยาวและเป็นทรงกระบอก เป็นด้ามจับของเสียม

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานใช้ในการขุดดิน

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุโลหะ

สีน้ำตาล

งานทั่วไปอื่นๆ

ภาพประกอบ