ที่ดายหญ้า

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300124/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดอื่นๆ 22 x 24 x 8 ไม่ระบุหน่วยวัด

ลักษณะทางกายภาพมีลักษณะเป็นแผ่นเหล็กสี่เหลี่ยมผืนผ้าตั้งขึ้น บริเวณส่วนบนกลางแผ่นเหล็ก มีน็อตยึดกับด้ามจับเป็นโลหะ

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานใช้ในการดายหญ้า

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุโลหะ, ไม้

สีน้ำตาล

งานทั่วไปอื่นๆ

ภาพประกอบ