พิมพ์ทำอิฐ

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300121/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดอื่นๆ 28 x 77 x 5 เซนติเมตร

ลักษณะทางกายภาพมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ภายของแม่พิมพ์มีไม้คั่น 4 แผ่น เพื่อที่จะได้อิฐบล็อกหลายก้อน

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานใช้เป็นแม่พิมพ์ในการทำอิฐบล็อก

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุไม้

สีน้ำตาล

งานทั่วไปในงานช่างฝืมือ

ภาพประกอบ