พิมพ์ทำอิฐ

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300120/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดอื่นๆ 22 x 70 x 6 เซนติเมตร

ลักษณะทางกายภาพมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า หัวท้ายมีการวางไม้เอียงและด้านในมีการวางไม้เอียง เพื่อให้ได้อิฐบล็อกแบบที่แตกต่างกัน

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานเป็นแม่พิมพ์ในการทำอิฐบล็อก

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุไม้

สีน้ำตาล

งานทั่วไปในงานช่างฝืมือ

ภาพประกอบ