พิมพ์ทำอิฐ

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300119/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดอื่นๆ 22 x 46 x 5 เซนติเมตร

ลักษณะทางกายภาพมีลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้า ตรงกลางมีไม้คั่นกลางวางเฉียง

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานใช้เป็นแม่แบบในการทำอิฐบล็อก

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุไม้

สีน้ำตาล

งานทั่วไปในบ้าน, อื่นๆ

ภาพประกอบ