พิมพ์ทำอิฐ

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300118/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดอื่นๆ 30 x 33 x 5 เซนติเมตร

ลักษณะทางกายภาพมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ตรงกลางมีไม้คั่นกลางเอาไว้

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานใช้พิมพ์ดินเหนียว เพื่อกดเป็นรูปอิฐก่อนเอาไปเผา (เป็นแม่พิมพ์อิฐ)

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุไม้

สีน้ำตาล

งานทั่วไปอื่นๆ

ภาพประกอบ