กบไสไม้

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300116/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดอื่นๆ 6 x 16 x 5 ไม่ระบุหน่วยวัด

ลักษณะทางกายภาพมีลักษณะเป็นแท่งไม้ยาวตรง มีช่องโหว่เป็นรูปตัว T กลางไม้ ด้านในช่องตัว T มีมีดและไม้เสียบอยู่ในช่อง บริเวณหัวตัว T ด้านบนหัวตัว T มีไม้เสียบทะลุ ยื่นออกมาเป็นที่จับ

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานใช้ในการไสไม้

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุไม้

สีน้ำตาล

งานทั่วไปในบ้าน

ภาพประกอบ